Event Details

Hội nghị “Làm Việc tốt thì Tốt cho Doanh nghiệp”từ 08g30 đến 13g30 ngày 19/05/2017 tại Khách sạn Caravelle Saigon, 19 Công trường Lam Sơn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, do EuroCham, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng (LIN) và Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE) đồng tổ chức.

Sự kiện này nêu bật những cách khác nhau để thực hiện trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) và tạo giá trị chung, sự khác biệt giữa các sáng kiến từ thiện và phát triển, cũng như các chiến lược hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận.

Cùng tham gia các phiên thảo luận và lắng nghe những lãnh đạo doanh nghiệp chia sẻ các câu chuyện thực tế về sáng kiến tiếp cận cách cải thiện sự gắn kết của nhân viên, tăng tính trung thành của khách hàng, định hướng phát triển bền vững, các mối quan hệ hợp tác để tạo ra tác động và các chia sẻ khác nữa. Bạn cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ các tổ chức Phi lợi nhuận (PLN) đang tại TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị có hai phiên thảo luận: Phiên thứ nhất tập trung vào khái niệm “Tạo Giá trị Chung”, xem xét những cách khác nhau mà doanh nghiệp có thể tạo ra giá trị tăng thêm cho cộng đồng trong khi vẫn đảm bảo các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp; Phiên thảo luận thứ hai về “Lấy Quan hệ Đối tác làm Kim chỉ nam” bàn về sự hợp tác đa bên để cùng phát triển. Các diễn giả sẽ chia sẻ cách họ huy động nguồn lực, hợp tác giữa doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận để phát huy thế mạnh, và khắc phục các khuyết điểm để đạt được giá trị chung cho cộng đồng.

Thông tin chi tiết về sự kiện được công bố tại trang web: http://bit.ly/doing-good2017

Tickets

Media / Báo Chí

Đây là vé mời dành cho Báo Chí.
Anh/Chị vui lòng giữ vé điện tử (e-Ticket) để đăng kí tại sự kiện)

Standard Price Complimentary